شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز انعکاس بافت سنتی خوانسار

خوانسار شهری است از توابع استان اصفهان، ایران. این شهر مرکز شهرستان خوانسار هست. تاریخچه شهرستان خوانسار به پیش از اسلام می رسد. «خوان» به معنای چشمه و «سار» پس

بافت سنتی خوانسار

بافت سنتی خوانسار

عبارات مهم : اسلام

خوانسار شهری است از توابع استان اصفهان، ایران. این شهر مرکز شهرستان خوانسار هست. تاریخچه شهرستان خوانسار به پیش از اسلام می رسد. «خوان» به معنای چشمه و «سار» پسوند نشان دهنده کثرت هست. در گذشته به علت کثرت چشمه های موجود در این منطقه این نامگذاری صورت گرفته هست. مردم خوانسار لهجه خاصی ندارند، ولی دارای گویش مستقل خوانساری هستند که این گویش ریشه در زبان فارسی قدیم داشته و از قبل از اسلام در این شهرستان مرسوم بوده هست. این شهر دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوان است.

بافت سنتی خوانسار

خوانسار شهری است از توابع استان اصفهان، ایران. این شهر مرکز شهرستان خوانسار هست. تاریخچه شهرستان خوانسار به پیش از اسلام می رسد. «خوان» به معنای چشمه و «سار» پس

بافت سنتی خوانسار

خوانسار شهری است از توابع استان اصفهان، ایران. این شهر مرکز شهرستان خوانسار هست. تاریخچه شهرستان خوانسار به پیش از اسلام می رسد. «خوان» به معنای چشمه و «سار» پس

بافت سنتی خوانسار

انعکاس _ مهر

واژه های کلیدی: اسلام | فارسی | انعکاس

بافت سنتی خوانسار

بافت سنتی خوانسار

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs