شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویر ، قصری رویایی در میان دریاچه

“جال محل جیپور” تفرجگاهی در میان آب است و منظره بسیار قشنگی را پیش روی تان قرار می دهد. مناظر اطراف “جال محل” بسیار زیباست و با دیدار از این قصر، هم از محیط زیس

تصویر ، قصری رویایی در میان دریاچه

قصری رویایی در میان دریاچه / عکس

عبارات مهم : جیپور

“جال محل جیپور” تفرجگاهی در میان آب است و منظره بسیار قشنگی را پیش روی تان قرار می دهد. مناظر اطراف “جال محل” بسیار زیباست و با دیدار از این قصر، هم از محیط زیست لذت می برید و هم از بنای تاریخی باشکوه.

به گزارش مشرق، “جال محل” از بااهمیت ترین بناهای باقی مانده در جیپور است که سبک معماری سنتی هند را به نمایش می گذارد. این قصر نشان دهنده فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی در هند است.

تصویر ، قصری رویایی در میان دریاچه

“جال محل جیپور” تفرجگاهی در میان آب است و منظره بسیار قشنگی را پیش روی تان قرار می دهد. مناظر اطراف “جال محل” بسیار زیباست و با دیدار از این قصر، هم از محیط زیس

تصویر ، قصری رویایی در میان دریاچه

“جال محل جیپور” تفرجگاهی در میان آب است و منظره بسیار قشنگی را پیش روی تان قرار می دهد. مناظر اطراف “جال محل” بسیار زیباست و با دیدار از این قصر، هم از محیط زیس

تصویر ، قصری رویایی در میان دریاچه

واژه های کلیدی: جیپور | زندگی | فرهنگ | نمایش | دریاچه | معماری | اخبار گوناگون

تصویر ، قصری رویایی در میان دریاچه

تصویر ، قصری رویایی در میان دریاچه


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs