شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

به گزارش خبرآنلاین؛ آمار خیره کننده گلزنی پرسپولیس در کمتر از سالی که برانکو با پرسپولیس بوده ،نشان از یک مربی هجومی دارد. از یاد نبرید پرسپولیس هر بازی گل های

رکورد صدتایی برانکو!

رکورد صدتایی برانکو!

عبارات مهم : برانکو

سه فصل حضور و 100 گل زده ،این رکورد برانکو است.

به گزارش خبرآنلاین؛ آمار خیره کننده گلزنی پرسپولیس در کمتر از سالی که برانکو با پرسپولیس بوده ،نشان از یک مربی هجومی دارد. از یاد نبرید پرسپولیس هر بازی گل های زیادی حلق می کند ولی از دست ارزش می دهد. این قدری که طارمی به یک گل نزن معروف شده است هست. تیم ولی با او دیگران از مرز 100 گل گذشته هست. نخستین جامش را برده و حسابی موفق بوده هست. تازه برانکو به مربی محتاط معروف هست. حتی هنوز هم خیلی ها اعتقاد دارند که اگر تیمش خوب گل می زند به علت بافت و شالوده هجومی نسلی است که دارد و خود برانکو ذاتا فوتبال دفاعی و محتاط را می پسندد. حرفی که بارها از سوی امثال فرشاد پیوس و محمد حسن انصاری فرد به آن اشاره شده است است.

رکورد صدتایی برانکو!

برانکو ولی چندباری راجع به گذشته اش در تیم ملی و فوتبال دفاعی تیمش گفته بود هر تیمی را باید بر اساس داشته هایش مربیگری کرد. در تیم ملی آن فوتبال را می طلبید و پرسپولیس اینگونه هست. او گفته ذاتا فوتبال هجومی را دوست دارد و محتاط نیست. آمار حرف هایش را تائید می کندو روزنامه نگاران حامی اش چون پژمان راهبر می گویند تیم های بوسان و پکن برانکو هجومی بودند و تیم جام جهانی آلمانش دفاعی بوده چون دچار گسست تیمی بوده است ولی هنوز خیلی از فوتبالی ها باور به این ندارند که برانکو ذاتا طرفدار هجومی باشد و او را مردی محتاط می دانند.

واژه های کلیدی: برانکو | فوتبال | پرسپولیس | فوتبالی ها | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs