شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی پیاده‌سازی خط پایلوت تصفیه آب با نانوذرات آهن صفرظرفیتی

یک پروژه ملی در اسپانیا جهت استفاده از فناوری‌ نانو به منظور زدایش آرسنیک از آب‌های زیرزمینی اجرا شده است هست. در این پروژه نانوذرات آهن صفر ظرفیتی جهت از بین ب

پیاده‌سازی خط پایلوت تصفیه آب با نانوذرات آهن صفرظرفیتی

پیاده سازی خط پایلوت تصفیه آب با نانوذرات آهن صفرظرفیتی

عبارات مهم : پروژه

یک پروژه ملی در اسپانیا جهت استفاده از فناوری نانو به منظور زدایش آرسنیک از آب های زیرزمینی اجرا شده است هست. در این پروژه نانوذرات آهن صفر ظرفیتی جهت از بین بردن آرسنیک مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا از ستاد خاص توسعه فناوری نانو، اخیرا در مطالعه ای، فناوری استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی جهت زدایش آرسنیک از آب های زیرزمینی به صورت پایلوت آزمایش شده است است.

پیاده‌سازی خط پایلوت تصفیه آب با نانوذرات آهن صفرظرفیتی

این برنامه در قالب پروژه نانورم انجام شده است است که در آن از فناوری نانو جهت تصفیه آب استفاده شده است و در نهایت این فناوری از آزمایشگاه بیرون آمده و به صورت صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. حمایت مالی این پروژه از طریق برنامه چارچوبی هفتم اتحادیه اروپا تأمین می شود.

این پروژه پایلوت در نتراستور واقع در شهر آستوریاس اسپانیا اجرا می شود که خاک و آب آن دارای غلظت بالایی از آرسنیک هست. نشانه از این پروژه مطالعه و تعیین مقدار اثربخشی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در زدایش آرسنیک از آب زیرزمینی است.

یک پروژه ملی در اسپانیا جهت استفاده از فناوری‌ نانو به منظور زدایش آرسنیک از آب‌های زیرزمینی اجرا شده است هست. در این پروژه نانوذرات آهن صفر ظرفیتی جهت از بین ب

این خط پایلوت فرصتی جهت سنجش میزان اثربخشی این فناوری در محیط واقعی را ایجاد می کند. به منظور ارزیابی عملکرد این فناوری سه نشانه در این پروژه تعیین شده است است:

1. تعیین اثربخشی زدایش آرسنیک با استفاده از نانوذرات

2. تعیین میزان پخش شدن نانوذرات آهن صفر ظرفیتی

3. ارزیابی خطرات بالقوه تزریق این نانوذرات و عوض کردن شیمیایی آب های زیرزمینی

پیاده‌سازی خط پایلوت تصفیه آب با نانوذرات آهن صفرظرفیتی

نتایج این پروژه پایلوت بسیار رضایت بخش بود. پروژه نانورم از سال 2013 شروع شده است و تا سال 2017 ادامه داشته هست. این پروژه روی استفاده از فناوری نانو جهت احیای آب متمرکز است و محققان به دنبال بررسی خطرات زیست محیطی نانوذرات، مزایای آن، تقاضای بازار و پذیرش مصرف کنندگان این نانوذرات هستند.

واژه های کلیدی: پروژه | فناوری | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs