شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تشریح تایید و رد مصوبات مجلس و هیات وزیران در شورای نگهبان / کدخدایی

سخنگوی شورای نگهبان به تشریح بعضی از طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس و هیات وزیران که در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت، پرداخت. 

تشریح تایید و رد مصوبات مجلس و هیات وزیران در شورای نگهبان / کدخدایی

کدخدایی : تشریح تایید و رد مصوبات مجلس و هیات وزیران در شورای نگهبان

عبارات مهم : قانون

سخنگوی شورای نگهبان به تشریح بعضی از طرح ها، لوایح و مصوبات مجلس و هیات وزیران که در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت، پرداخت.

به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در بخشی از نشست خبری صبحگاه امروز خود به تشریح بعضی از طرح ها و لوایح مصوب مجلس و همچنین هیات وزیران که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته هست، پرداخت و از تایید تعدادی از این موارد خبر داد.

به گفته کدخدایی، طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هست، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی آشنا نشد.

تشریح تایید و رد مصوبات مجلس و هیات وزیران در شورای نگهبان / کدخدایی

وی افزود: همچنین لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی آشنا نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بررسی طرح دوفوریتی استفساریه چگونگی امهال وام پرداخت و در این رابطه توضیح داد: این طرح که مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی هست، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار داده شد که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: نظر به اینکه در بند ۶ ماده واحده، قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۹۲ آمده هست، – سود متعلقه جهت مدت مذکور به وسیله دولت تامین می شود – لیکن ظاهر این تفسیر آن است که تسهیلات عنوان بند مزبور به کلی از شمول سود معاف شده است است لذا با توجه به نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی، این مصوبه تفسیر تلقی نمی گردد بلکه قانونگذاری هست، بنابراین مغایر اصل مذکور می باشد.

سخنگوی شورای نگهبان به تشریح بعضی از طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس و هیات وزیران که در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت، پرداخت. 

او اضافه کرد: لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هست، در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: از آنجا که نسبت به بند ۲ ایراد سابق این شورا اصلاحی به عمل نیامده است اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

او در این رابطه توضیح داد: ثبت مطابق این ماده موجب مالکیت ثبت کننده گردد مورد اشکال نیست، بلکه باید این حق جهت کسانی که تقدم بر ثبت کننده داشته اند وجود داشته باشد تا بتوانند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند.

کدخدایی خاطرنشان کرد: طرح استفساریه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰، مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: از آنجا که اجزاء ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است عموم این تفسیر نسبت به بندهای مذکور مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی هست، تفسیر آن نسبت به این اجزاء برعهده مرجع مرقوم است.

تشریح تایید و رد مصوبات مجلس و هیات وزیران در شورای نگهبان / کدخدایی

او خاطرنشان کرد: اساسنامه شرکت فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی آشنا نشد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی کشور عزیزمان ایران مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران؛ در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی آشنا نشد.

سخنگوی شورای نگهبان به تشریح بعضی از طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس و هیات وزیران که در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت، پرداخت. 

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بررسی بعضی مصوبات هیات وزیران در جلسات شورای نگهبان نیز اشاره کرد و در این رابطه گفت: همچنین اصلاح اساسنامه شرکت های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس و بیستون مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی آشنا نشد.

کدخدایی در آخر گفت: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری کشور عزیزمان ایران مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران، در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد: مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه شرکت ها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ آن است که دولت در حدود مجوز قانونی و عنوان تعیین شده است شرکت یا شرکت می تواند تغییرات یا اصلاحاتی در اساسنامه داشته باشد و نمی تواند شرکت را به شرکت و یا شرکت را به شرکت تبدیل کند. بنابراین مصوبه از این حیث مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی آشنا شد.

تشریح تایید و رد مصوبات مجلس و هیات وزیران در شورای نگهبان / کدخدایی

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | نگهبان | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs