شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واکنش واعظی به ادعای فشار دولت به طراحان پرسش از روحانی

سئوال از رئیس‌جمهور حق نمایندگان مجلس است ولی بعضی مخالفان دولت با طرح مباحث سیاسی می‌خواهند به افکارعمومی القا کنند که دولت قصد پاسخگویی ندارد تا از این فضا چه

واکنش واعظی به ادعای فشار دولت به طراحان پرسش از روحانی

واکنش واعظی به ادعای فشار دولت به طراحان پرسش از روحانی

عبارات مهم : سئوال

سئوال از مدیر جمهور حق نمایندگان مجلس است ولی بعضی مخالفان دولت با طرح مباحث سیاسی می خواهند به افکارعمومی القا کنند که دولت قصد پاسخگویی ندارد تا از این فضا صورت ای قهرمان جهت خود بسازند ولی مسئول دفتر مدیر جمهور ادعای آنها را رد می کند.

به گزارش خبرآنلاین، زمزمه های احتمالی طرح سئوال از مدیر جمهور راجع به موسسات مالی و اعتباری نیمه دوم امسال در پارلمان به گوش رسید و روز به روز علنی تر و عزم جمعی از نمایندگان جهت طرح این سئوال جدی تر شد. آنهم در شرایطی که دولت بخش زیادی پرسشها مربوط به موسسات مالی را حل و فصل کرد و جلسات منظمی با دیگر قوا جهت خاتمه دادن به این پرونده داشت.

واکنش واعظی به ادعای فشار دولت به طراحان پرسش از روحانی

در این بین بعضی حامیان دیروز احمدی نژاد و مخالفان امروز دولت روحانی فضای به وجود آمده را مناسب دیدند و به طرح مباحث جنبش کننده پرداختند مبنی براینکه اراده ای می خواهد جلوی این کار را بگیرد و آنها قصد تابوشکنی دارند.

آنچنان که محمدجواد ابطحی نماینده عضو جبهه پایداری ادعا کرد «لاریجانی گفت “دیگر نمی توانم جلوی سؤال از روحانی را بگیرم”» یا سیدحسین نقوی حسینی مدعی شد « دولت با گروکشی می خواهد نمایندگان امضایشان را از طرح سئوال از مدیر جمهور بعد بگیرند».

سئوال از رئیس‌جمهور حق نمایندگان مجلس است ولی بعضی مخالفان دولت با طرح مباحث سیاسی می‌خواهند به افکارعمومی القا کنند که دولت قصد پاسخگویی ندارد تا از این فضا چه

این درحالیست که مدیر دفتر مدیر جمهور این نوع فشارها را رد می کند. محمود واعظی مسئول دفتر مدیر جمهور راجع به ادعای فشار دولت به نمایندگان امضاکننده طرح سئوال از مدیر جمهور جهت بعد گرفتن امضاهای ارزش به خبرآنلاین گفت: دولت چه فشاری می آورد؟ اصلا چنین صحبتی درست نیست.

اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی تصریح دارد« ‎‎در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مدیر جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، راجع به یکی از وظایف آنان پرسش کنند، مدیر جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به پرسش جواب دهد و این جواب نباید در مورد مدیر جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». سئوال از مدیر جمهور حق نمایندگان است ولی باید در یک فضای منطقی با نشانه حل مشکلی از پرسشها کشور مطرح شود تا خروجی آن به نفع مردم، کشور و نظام باشد.

علی مطهری نایب مدیر مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده است: اگر امضا کنندگان مصر به پرسش از مدیر جمهور باشد و تعدادشان بالای ۷۳ نفر باشد احتمال دارد طرح پرسش از مدیر جمهور کلید بخورد و مدیر جمهور نیز تا یک ماه وقت دارد به صحن علنی مجلس بیاید و پاسخگوی سوالات باشد.

واکنش واعظی به ادعای فشار دولت به طراحان پرسش از روحانی

واژه های کلیدی: سئوال | اسلامی | دولت روحانی | نمایندگان مجلس | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs