شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قوه قضاییه و شکایت های انتخاباتی دو طرف

تعدادی از استانداران،فرمانداران و بخشداران به اتهام تخلفات انتخاباتی به دستگاه قضایی احضار شده است اند.

قوه قضاییه و شکایت های انتخاباتی دو طرف

قوه قضاییه و شکایت های انتخاباتی دو طرف

عبارات مهم : اخبار

تعدادی از استانداران،فرمانداران و بخشداران به اتهام تخلفات انتخاباتی به دستگاه قضایی احضار شده است اند.

متقابلاً دولت نیز از بعضی نیروهای نظامی و انتظامی، ائمه جمعه و بعضی رسانه ها که از بودجه عمومی استفاده می کنند، به اتهام مداخله غیرقانونی در انتخابات، شکایت کرده است.

قوه قضاییه و شکایت های انتخاباتی دو طرف

این که تخلفات انتخاباتی دو طرف، بعد از انتخابات فراموش نشده و به قوه قضاییه رفته، اتفاق خوبی است و امیدواریم قوه قضاییه با بی طرفی، قانونمداری و قاطعیت، به همه پرونده ها پیگیری کند و با هزینه دار کردن مداخلات غیرقانونی در انتخابات، یک بار جهت هر لحظه به این معضل ریشه دار خاتمه دهد.

اخبار سیاسی – عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: اخبار | سیاسی | تخلفات | انتخابات | قوه قضاییه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs