شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی منتقدان دولت و برجام می‌گفتند محال است آمریکا از برجام خارج شود, به جای نعل وا

«مدعیان دیروز، امروز نمی‌توانند بر واقعیت واکنش‌ها ترامپ و مخالفت یکپارچه جهانی چشم ببندند و نعل وارونه بزنند. آنان ابتدا باید برداشت‌ها و تحلیل‌های نادرست خود

منتقدان دولت و برجام می‌گفتند محال است آمریکا از برجام خارج شود, به جای نعل وا

عباس عبدی: منتقدان دولت و برجام می گفتند محال است آمریکا از برجام خارج شود/ به جای نعل وارونه، تحلیل های خود را اصلاح کنید؛ نمی توانید برجام را آتش بزنید

عبارات مهم : ایران

«مدعیان دیروز، امروز نمی توانند بر واقعیت واکنش‌ها ترامپ و مخالفت یکپارچه جهانی چشم ببندند و نعل وارونه بزنند. آنان ابتدا باید برداشت ها و تحلیل های نادرست خود را اصلاح کنند. آنان نمی توانند برجام را آتش بزنند؛ در حالی که مواضع مقام معظم رهبری در صحبت اخیرشان بعد از اقدام ترامپ، در این مورد بسیار واضح و آشکار است و راه را جهت استمرار و اجرای توافق با اروپا باز گذاشته اند.»

عباس عبدی، در سرمقاله روزنامه شهروند نوشت: «هنگامی که در سال ١٣٦٧، کشور عزیزمان ایران قطعنامه ٥٩٨ را پذیرفت، بعضی از نیروهای سیاسی و کشورها زمزمه این را بلند کردند که کشور عزیزمان ایران به این قطعنامه پایبند نخواهد بود و در نخستین وقت آن را نقض خواهد کرد ولی رهبری انقلاب در پیامی که به مناسب حج در همان سال صادر کردند، اعلام نمودند که «ما به شما اعلام می کنیم که نشانه ما تاکتیک تازه در ادامه جنگ نیست.»

تجربیات بعدی نشان داد که علی رغم آن که بعدها عراق در موضع بسیار ضعیفی قرار گرفت، کشور عزیزمان ایران هیچ گاه درصدد فراتر رفتن از قطعنامه ٥٩٨ برنیامد و همواره بر آن متعهد ماند. چرا؟ به این علت راحت که بااهمیت ترین پایه اخلاقی در رابطه انسانی و نیز در روابط بین الملل، التزام به عهد و پیمان هست. اگر یک فرد یا کشور این قاعده را نقض کند، در روابط انسانی و بین المللی ایجاد اختلال جدی می کند. توجه به عهد و پیمان در حدی است که گفته می شود اگر در جنگ، یک سرباز خودی بدون مشورت با فرمانده خود، به سرباز دشمن، تضمین و امنیت داد، باید آن را رعایت کنیم.

منتقدان دولت و برجام می‌گفتند محال است آمریکا از برجام خارج شود, به جای نعل وا

اکنون این واکنش‌ها را می توان مقایسه کرد با واکنش‌ها مدیر جمهوری آمریکا که بی هیچ منطقی و مجوزی اعلام خروج یک جانبه از توافقی می کند که در درجه اول چندجانبه و مورد توافق مسئولان قبلی دولت آمریکاست و دوم این که قطعنامه های شورای امنیت حامی آن است و سازوکارهای دقیق جهت پیگیری به تخلفات احتمالی وجود دارد و تاکنون نیز کشور عزیزمان ایران به شهادت نهاد نظارت کننده، ملتزم به تعهدات خود باقی مانده است و پذیرش این توافق را تاکتیک تازه در ادامه سیاست گذشته اش گزینش نکرده است.

همین واکنش‌ها است که در نهایت منجر به آن شده است است که قریب به اتفاق کشورها به جز اسراییل و عربستان این واکنش‌ها ترامپ را محکوم کنند، لیکن همه می دانند با نقض عهد سنگ روی سنگ بند نمی شود و کل قواعد و نظام های اخلاقی دچار مسئله خواهند شد.

«مدعیان دیروز، امروز نمی‌توانند بر واقعیت واکنش‌ها ترامپ و مخالفت یکپارچه جهانی چشم ببندند و نعل وارونه بزنند. آنان ابتدا باید برداشت‌ها و تحلیل‌های نادرست خود

حال باید پرسید در برابر این پیمان شکنی ایالات متحده چه باید کرد؟ اول از همه نباید اجازه داد اتحادی که در دنیا علیه ترامپ شکل گرفته هست، دچار شکاف شود. ما نباید کارهایی کنیم که به لحاظ تبلیغی توجیه گر نقض پیمان مذکور باشد. ما باید اصرار کنیم که خروج از برجام اگر چه مسأله ای بر ضد کشور عزیزمان ایران است ولی اصل ماجرا علیه همه کشورها و نظام بین الملل نیز است و همه کشورها باید در برابر چنین تصمیمی ایستادگی کنند. ما نباید به گونه ای واکنش‌ها کنیم که تمامی یا حتی جزیی از بار این واکنش‌ها متوجه کشور عزیزمان ایران شود. خوشبختانه بلافاصله بعد از خروج ترامپ از برجام، عموم کشورها و به طور ویژه، اتحادیه اروپا و سایر قدرت های جهانی، علیه این اقدام موضع گیری صریح کردند و تاکنون همه مسئولیت متوجه ایالات متحده شده است است.

دوم و مهم تر این که اتحاد خود را در داخل کشور حفظ کنیم. تنها عاملی که جهت خنثی شدن این گونه کارها خارجی وجود دارد، انسجام و اتحاد داخلی همه نیروهاست. همه کسانی که به یکپارچگی و بقا و سربلندی کشور عزیزمان ایران اعتقاد دارند، باید در برابر این زیاده خواهی ترامپ هم صدا و یکپارچه و متحد باشند.

خروج از برجام بدون تردید عوارضی را جهت کشور عزیزمان ایران و مردم دارد ولی این عوارض به هر میزانی هم که باشد، با پذیرش حرف زور و تن دادن به نقض پیمان برابری نمی کند. هنگامی که یک طرف نقض پیمان کند، به این معناست که هیچ توافقی معنادار و معتبر نخواهد بود، حتی انسان های اولیه و بدوی نیز متوجه بودند که نقض پیمان بسیار خطرناک و زیانبار هست، حال چگونه انسان متمدن نباید متوجه این مسأله باشد؟

منتقدان دولت و برجام می‌گفتند محال است آمریکا از برجام خارج شود, به جای نعل وا

در این میان هجوم شرکت یافته داخلی علیه دولت و برجام، روی دیگر سکه واکنش‌ها آمریکاست که از برجام خارج شد. متاسفانه به جای آن که به دنیا نشان دهیم که بر پیمان خود هستیم و ایالات متحده و مدیر جمهوری عجیب و غریب آن را منزوی کنیم، بعضی از نیروها هر چند در اقلیت هستند، در داخل کشور چنان واکنش‌ها می کنند که گویی، تصمیم ترامپ به نفع آنان بوده و از این نظر خوشحال هستند.

آنان که تا همین چند روز پیش مدعی بودند که «برجام جهت آمریکا یک سند طلایی است که آمریکایی ها حتی احتمال تن دادن کشور عزیزمان ایران به این سند فاجعه بار را در خواب هم نمی دیدند ، این سند بر خلاف ادعاهای اغراق آمیز بعضی از دولتمردان ، جهت کشورمان غیر از خسارت و فاجعه، تقریبا هیچ دستاوردی نداشته است ، بنابراین محال است که آمریکایی ها از برجام خارج شوند و امتیازات فراوانی را که مفت و مجانی به دست آورده اند ، از دست بدهند.»

«مدعیان دیروز، امروز نمی‌توانند بر واقعیت واکنش‌ها ترامپ و مخالفت یکپارچه جهانی چشم ببندند و نعل وارونه بزنند. آنان ابتدا باید برداشت‌ها و تحلیل‌های نادرست خود

این افراد امروز نمی توانند بر واقعیت واکنش‌ها ترامپ و مخالفت یکپارچه جهانی چشم ببندند و نعل وارونه بزنند. آنان ابتدا باید برداشت ها و تحلیل های نادرست خود را اصلاح کنند. آنان نمی توانند برجام را آتش بزنند، در حالی که مواضع مقام معظم رهبری در صحبت اخیرشان بعد از اقدام ترامپ، در این مورد بسیار واضح و آشکار است و راه را جهت استمرار و اجرای توافق با اروپا باز گذاشته اند.

تنها راه جهت انزوای زیاد ایالات متحده این است که نشان دهیم بر خلاف شرایط پیش از برجام، اکنون دنیا یکپارچه علیه سیاست های ایالات متحده و هم زبان با کشور عزیزمان ایران است و این ممکن نیست جز این که در مسیر تعیین شده است حرکت کنیم. خروج ایالات متحده از برجام در عین حال که یک ترساندن مهم هست، ولی نحوه عمل ما می تواند آن را به یک وقت تاریخی تبدیل کند.»

منتقدان دولت و برجام می‌گفتند محال است آمریکا از برجام خارج شود, به جای نعل وا

واژه های کلیدی: ایران | کشورها | ایالات متحده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs