شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مثلثی در این قضایا فعال بودند/ آمریکا و صهیونیست‌ها، یک دولت‌ خرپول اطراف خلیج فارس و منافقین , رهبر انقلاب

رهبرانقلاب گفتند: همه‌ی حرکاتی که دشمن در این چهل سال در برابر ما انجام داده است پاتک انقلاب است. 

مثلثی در این قضایا فعال بودند/ آمریکا و صهیونیست‌ها، یک دولت‌ خرپول اطراف خلیج فارس و منافقین , رهبر انقلاب

رهبر انقلاب: مثلثی در این قضایا فعال بودند؛ آمریکا و صهیونیست ها، یک دولت خرپول اطراف خلیج فارس و منافقین

عبارات مهم : انقلاب

رهبرانقلاب گفتند: همه ی حرکاتی که دشمن در این چهل سال در برابر ما انجام داده است پاتک انقلاب هست.

به گزارش ایسنا، رهبرانقلاب، صبحگاه امروز در دیدار مردم قم گفتند: ملت کشور عزیزمان ایران در اقصی نقاط کشور -در شهرهای بزرگ و کوچک- از روز نهم دی که این آتش بازی ها و این شیطنت کاری های افرادی تازه شروع شده است بود، در همه جای کشور از روز نهم دی این حرکت [راه پیمایی شان] شروع شد.

مثلثی در این قضایا فعال بودند/ آمریکا و صهیونیست‌ها، یک دولت‌ خرپول اطراف خلیج فارس و منافقین , رهبر انقلاب

گزیده سخنان رهبری در دیدار امروز:

*بعد که [مردم] دیدند نه، مزدوران دشمن های دست بردار نیستند، آن وقت پی درپی و روزهای متوالی این راه پیمایی ها تکرار شد.

*از روز سیزدهم در قم، در اهواز، در همدان، در کرمانشاه و روز پانزدهم و شانزدهم و هفدهم در شهرهای مختلف، در شهرهای بزرگ، در مشهد، در شیراز، در اصفهان، در تبریز، [راه پیمایی ها ادامه یافت].

رهبرانقلاب گفتند: همه‌ی حرکاتی که دشمن در این چهل سال در برابر ما انجام داده است پاتک انقلاب است. 

*این ها حوادث معمولی نیست، این ها هیچ جای دنیا وجود ندارد؛ من این را از روی اطلاع عرض می کنم.

*این حرکت عظیم منسجم مردمی در برابر توطئه ی دشمن با این نظم، با این بصیرت، با این شور و انگیزه در هیچ جای دنیا نیست و این چهل سال است که ادامه دارد.

مثلثی در این قضایا فعال بودند/ آمریکا و صهیونیست‌ها، یک دولت‌ خرپول اطراف خلیج فارس و منافقین , رهبر انقلاب

*بحث یک سال و دو سال و پنج سال و این ها نیست. نبرد ملت با ضد ملت هست، نبرد کشور عزیزمان ایران با ضد کشور عزیزمان ایران هست، نبرد اسلام با ضد اسلام هست؛ این ادامه داشته، البته بعد از این هم خواهد بود.

*همه ی حرکاتی که دشمن در این چهل سال در برابر ما انجام داده است پاتک انقلاب هست. انقلاب، ریشه ی دشمن را از لحاظ سیاسی در کشور کَند، دشمن حالا مرتباً پاتک می کند و در هر دفعه هم شکست می خورد؛ اقدام می کند و نمی تواند [کارش را] پیش ببرد؛ به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام به آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها می گوید این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست.

رهبرانقلاب گفتند: همه‌ی حرکاتی که دشمن در این چهل سال در برابر ما انجام داده است پاتک انقلاب است. 

*در این روزها تحلیل های گوناگونی انجام گرفت. در این تحلیل ها یک نقطه ی تقریباً مشترکی وجود داشت که آن نقطه، نقطه ی درستی است که آن تفکیک بین مطالبات صادقانه و به حق مردم و حرکات وحشیانه و تخریب گرانه ی یک گروه هست. این ها باید از هم تفکیک بشود.

*اینکه فلان انسانی از یک حقی محروم بماند و اعتراض بکند یا این اعتراض کننده ها -حالا صد نفر، پانصد نفر- بیایند یک جایی جمع بشوند و حرف خودشان را بزنند، این یک مطلب هست، و اینکه یک عده ای از این تجمع، از این انگیزه سوءاستفاده کنند، بیایند به قرآن دشنام بدهند، به اسلام دشنام بدهند به پرچم اهانت کنند، مسجد را بسوزانند، تخریب کنند، آتش بزنند یک حرف دیگر هست. این ها را با هم نباید مخلوط کرد.

مثلثی در این قضایا فعال بودند/ آمریکا و صهیونیست‌ها، یک دولت‌ خرپول اطراف خلیج فارس و منافقین , رهبر انقلاب

*آن تمناهای مردمی یا درخواست های مردمی یا اعتراض های مردمی در این کشور هر لحظه بوده، الان هم هست، خب این صندوق های مسئله دار، یا بعضی از مؤسسات مالی مسئله دار، بعضی از دستگاه ها مسئله دار بوده اند، بعضی از مردم را ناراضی کرده اند.

*خبرها غالباً می رسد به ما. اجتماع می کنند در فلان شهر، برابر فلان مؤسسه، برابر استانداری، برابر مجلس شورا در اینجا، از این چیزها هست، هر لحظه بوده، هیچ کس هم با این ها مخالفت و معارضه ای ندارد. باید هم به این حرف ها رسید، باید گوش کرد، باید شنید. باید در حد وسع و توان به آن ها پاسخ داد.

*همه ی ماها، من نمی گویم باید «دنبال بکنند»، خود بنده هم مسئولم، همه مان «باید دنبال کنیم».

*اما این ها ربطی ندارد به اینکه کسانی بیایند پرچم کشور را آتش بزنند یا کسانی بیایند از اجتماع مردم استفاده کنند علیه اعتقادات مردم حرف بزنند، فریاد بکشند، علیه قرآن، علیه اسلام، علیه نظام جمهوری اسلامی. من عرض بکنم به شما یک مثلثی در این قضایا فعال بوده هست. جهت امروز و دیروز هم نیست، این سازماندهی شده است بوده هست. این هایی که عرض می کنم همه قرائن اطلاعاتی دارد. حالا بعضی آشکار است حرف های خودشان است بعضی هم از طرق اطلاعاتی به دست آمده است.

*یک مثلثی فعال بوده اند:

نقشه، مربوط به آمریکایی ها و صهیونیست ها هست. چند ماه هم است که دارند نقشه می کشند. اینکه بیاییم در شهرهای کوچک، از شهرهای کوچک شروع کنیم به طرف مرکز بیاییم.

پول جهت یکی از این دولت های خرپول اطراف خلیج فارس هست. خب این کارها خرج دارد باید پول بدهند. آمریکایی ها که حاضر نیستند پول خرج کنند تا هنگامی که این ها هستند.

ضلع سوم پادویی اش هست، پادویی اش هم مربوط به شرکت منافقین بود. شرکت آدمکش منافقین.

*از ماه ها قبل این ها آماده بودند. خود رسانه های منافقین اعتراف کردند در همین روزها گفتند ما در ارتباط با آمریکایی ها بودیم. از چند ماه قبل نسبت به این قضیه که پادویی کنند، سازماندهی کنند، بروند این و آن را ببینند. کسانی را در داخل نشان کنند، پیدا کنند که بهشان کمک کنند، تا بیایند به مردم فراخوان بدهند. فراخوان را هم آنها دادند. شعار نه به گرانی بگذارند. خب این شعاری است که همه خوششان می آید. با این شعار یک عده ای را جذب کنند. بعد خودشان بیایند وسط، اهداف شوم خودشان را دنبال کنند، مردم را هم دنبال خودشان بکشند.

*کاری که مردم کردند در اینجا این است: اول خب یک عده ای آمدند، البته عده ی زیادی هم نبودند، لکن به مجرد اینکه دیدند که اینها هدفهایشان چیست، در شعارهایشان معلوم بود، مردم صف ها را جدا کردند.

ادامه دارد

واژه های کلیدی: انقلاب | شهرهای | منافقین | رهبر انقلاب | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs