شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پرتاب موشک کروز در تنگه هرمز به وسیله کشور عزیزمان ایران / فاکس نیوز

دو مقام آمریکایی مدعی شده‌اند، کشور عزیزمان ایران جهت پرتاب یک موشک کروز از طریق یک زیردریایی در تنگه هرمز اقدام کرده ولی این تلاش موفقیت‌آمیز نبوده است.

پرتاب موشک کروز در تنگه هرمز به وسیله کشور عزیزمان ایران / فاکس نیوز

فاکس نیوز: پرتاب موشک کروز در تنگه هرمز به وسیله ایران

عبارات مهم : ایران

دو مقام آمریکایی مدعی شده است اند، کشور عزیزمان ایران جهت پرتاب یک موشک کروز از طریق یک زیردریایی در تنگه هرمز اقدام کرده ولی این تلاش موفقیت آمیز نبوده است.

به گزارش ایسنا، دو مقام آمریکایی که با نامشان اشاره ای نشده، در گفت وگو با شبکه خبری فاکس نیوز ادعاهایی را در خصوص تلاش ناکام کشور عزیزمان ایران جهت پرتاب یک موشک کروز در تنگه هرمز مطرح کرده اند.

پرتاب موشک کروز در تنگه هرمز به وسیله کشور عزیزمان ایران / فاکس نیوز

در گزارش شبکه خبری فاکس نیوز آمده است که این آزمایش از طریق زیردریایی کوچکی از نوع «یونو» صورت گرفته است.

واژه های کلیدی: ایران | آزمایش | مقام آمریکایی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs