شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث قتل همسر سابق بعد از طلاق

مرد جوانی شش ماه بعد از طلاق همسرش، هنگامی که او را با مرد دیگری دید، آتش خشم در دلش شعله کشید و بعد از حمله به مرد غریبه، او را با ضربات چاقو کشت. 

قتل همسر سابق بعد از طلاق

عبارات مهم : زندان

مرد جوانی شش ماه بعد از طلاق همسرش، هنگامی که او را با مرد دیگری دید، آتش خشم در دلش شعله کشید و بعد از حمله به مرد غریبه، او را با ضربات چاقو کشت.

به گزارش ایران، این درگیری 30 مهرماه سال 91 در بومهن اتفاق افتاده بود که مرد مجروح فتحعلی – 38 ساله – جهت معالجه به بیمارستان انتقال یافت ولی آخر به خاطر جراحات وارده جان سپرد.

عامل این جنایت که مرد 40 ساله ای به نام ناصر بود، بعد از دستگیری تحت بازجویی قرار داده شد و اعتراف کرد.متهم صبح دیروز از زندان به شعبه دهم دادگاه کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافت و محاکمه شد.در ابتدای جلسه دادگاه نماینده دادستان متن کیفرخواست را خواند و ناصر را به اتهام قتل عمد مجرم آشنایی و برایش تقاضای مجازات کرد، سپس اولیای دم- 3 دختر مقتول- از قضات دادگاه خواستار دریافت دیه پدرشان شدند.

قتل همسر سابق بعد از طلاق

در ادامه جلسه محاکمه، متهم در برابر قضات دادگاه ایستاد و در شرح ماجرای درگیری گفت: «شب اتفاق هنگامی که به طور اتفاقی دیدم همسر سابقم با مرد غریبه ای راه می رود، خونم به جوش آمد و عصبانی شدم. نمی دانم چه شد که به طرف ارزش رفتم و با آن مرد درگیر شدم و با چاقویی که در جیبم بود به جانش افتادم. ولی خیلی سریع پشیمان شدم، ولی افسوس که فایده ای نداشت!

قاضی قربان زاده – مدیر دادگاه – از متهم پرسید: آیا اتهامت را قبول داری؟ که او پاسخ داد: بله قبول می کنم و سخت پشیمان هستم.سپس مدیر دادگاه از او پرسید چگونه می خواهی دیه متعلق به 3 دختر مقتول را پرداخت کنی؟ که او گفت: «خانه کوچکی دارم که تنها دارایی زندگی ام هست. حاضرم این منزل را به فرزندان مقتول بدهم.

مرد جوانی شش ماه بعد از طلاق همسرش، هنگامی که او را با مرد دیگری دید، آتش خشم در دلش شعله کشید و بعد از حمله به مرد غریبه، او را با ضربات چاقو کشت. 

شرمنده آنها هستم که ناخواسته پدرشان را به قتل رساندم.سپس با توجه به گذشت دختران از قصاص متهم، قضات او را از نظر جنبه عمومی محاکمه کردند و جهت تعیین مجازات وی وارد شور شدند.

گفت و گو با متهم

چرا از همسرت جدا شدی؟

قتل همسر سابق بعد از طلاق

اعتیاد داشتم و بدون کار بودم جهت همین هر لحظه با هم مشاجره داشتیم.

چی شد که مرد غریبه را کشتی؟ از قبل نقشه ای داشتی؟

نه نقشه ای نداشتم. خیلی اتفاقی آنها را دیدم. مرد غریبه دست همسر سابقم را گرفته بود نمی دانم چه شد که با دیدن این صحنه عقل از سرم پرید…

مرد جوانی شش ماه بعد از طلاق همسرش، هنگامی که او را با مرد دیگری دید، آتش خشم در دلش شعله کشید و بعد از حمله به مرد غریبه، او را با ضربات چاقو کشت. 

اگر از زندان ازاد شدی چه برنامه ای جهت زندگی ات داری؟

می خواهم سالم زندگی کنم.

قتل همسر سابق بعد از طلاق

چند سال پیش ازدواج کرده بودی؟

تقریباً 8 سالی می شد که ازدواج کرده بودم. بعد هم با تقاضای طلاق همسرم از هم جدا شدیم.

واژه های کلیدی: زندان | زندگی | انتقال | دادگاه | فرزندان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs