شانس انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

شانس: انقلاب انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بانک اکو اعطای 180میلیون یورو تسهیلات به طرح های آب و برق کشور عزیزمان ایران را شروع کرد

وزارت نیرو اعلام کرد: بانک بین المللی توسعه و تجارت اکو (سازمان همکاری اقتصادی) اعطای 180 میلیون یورو تسهیلات جهت اجرای چهار طرح صنعت آب و برق کشور را تصویب کرد

بانک اکو اعطای 180میلیون یورو تسهیلات به طرح های آب و برق کشور عزیزمان ایران را شروع کرد

بانک اکو اعطای 180میلیون یورو تسهیلات به طرح های آب و برق کشور عزیزمان ایران را شروع کرد

عبارات مهم : تجارت

وزارت نیرو اعلام کرد: بانک بین المللی توسعه و تجارت اکو (سازمان همکاری اقتصادی) اعطای 180 میلیون یورو تسهیلات جهت اجرای چهار طرح صنعت آب و برق کشور را تصویب کرده که تاکنون بیش از 160 میلیون یورو آن پرداخت شده است است.

به گزارش یکشنبه تارنمای وزارت نیرو، «محسن بختیار» معاون اقتصادی و امور برنامه ریزی وزیر نیرو و معاون بانک بین المللی توسعه و تجارت اکو، نوع و شیوه اعطای تسهیلات بانک توسعه و تجارت اکو به طرح های صنعت آب و برق را بررسی کردند.

بانک اکو اعطای 180میلیون یورو تسهیلات به طرح های آب و برق کشور عزیزمان ایران را شروع کرد

بر پایه این گزارش، تسهیلات 180میلیون یورویی جهت اجرای 4 طرح در زمینه ساخت تاسیسات فاضلاب، شبکه های آبیاری و زهکشی و انتقال نیروی برق در چهار استان تخصیص داده شده است یافته است.

به گفته دست اندرکاران، هر چهار طرح دارای پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه وقت بندی است که با تکمیل آنها، سطح بهره مندی مردم کشور از خدمات وزارت نیرو زیاد کردن می یابد.

به گزارش ایرنا، بانک تجارت و توسعه اکو از بانک های بین المللی و زیرمجموعه شرکت اکو به شمار می رود.

وزارت نیرو اعلام کرد: بانک بین المللی توسعه و تجارت اکو (سازمان همکاری اقتصادی) اعطای 180 میلیون یورو تسهیلات جهت اجرای چهار طرح صنعت آب و برق کشور را تصویب کرد

این بانک در سال 1387 با سرمایه 60 میلیون واحد برابر با پنج میلیون و 870 هزار دلار شروع به کار کرد.

مقر بانک در استانبول ترکیه است و در پایتخت کشورهای عضو اکو نیز شعبه ایجاد می کند و آنها تسهیلات مالی و اعتباری می دهد.

تسهیلات طرحی بانک اکو، زیاد با نشانه تامین نیازهای ارزی پروژه های تولیدی، عمرانی و زیربنایی اولویت دار بخش دولتی، اعطا می شود.

بانک اکو اعطای 180میلیون یورو تسهیلات به طرح های آب و برق کشور عزیزمان ایران را شروع کرد

براساس ضوابط و مقررات بانک همه مراحل اجرایی طرح از جمله تهیه اسناد مناقصات جهت گزینش پیمانکار، مشاور مدیریت طرح (پی.ام.سی-PMC)، مشاور ناظر، حسابرس طرح و برگزاری مناقصات مربوطه باید زیر نظر بانک صورت پذیرد و پیمانکار و مشاوران آن گزینش نشده باشند.

همچنین تامین مالی طرح به وسیله بانک اکو منوط به تملک اراضی مورد نیاز پیش از شروع فرایند اجرایی است.

وزارت نیرو اعلام کرد: بانک بین المللی توسعه و تجارت اکو (سازمان همکاری اقتصادی) اعطای 180 میلیون یورو تسهیلات جهت اجرای چهار طرح صنعت آب و برق کشور را تصویب کرد

ارایه اسناد و مدارک مربوط به تملک اراضی مورد نیاز، تدارک بودجه تکمیلی داخلی و همچنین اخذ و ارایه مجوزهای اجرای طرح از سایر نهادهای زیربط (مانند شهرداری ها، شرکت محیط زیست و …) مهم است.

بانک اکو اعطای 180میلیون یورو تسهیلات به طرح های آب و برق کشور عزیزمان ایران را شروع کرد

واژه های کلیدی: تجارت | میلیون | اقتصادی | تسهیلات | اجرای طرح | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs